Kvantna dijagnostika

Otkrivanje poremećaja u funkcionisanju organizma što ranije, u trenutku kada se loše posledice mogu sprečiti, jedan je od najtežih i najvažnijih zadataka. U Vivusmed, zbog toga, pratimo najsavremenija dostignuća i nudimo vam, kao rešenje, kvantnu dijagnostiku – revolucionarnu, jednostavnu, bezbolnu i bezopasnu metodu pregleda, dijagnostike i lečenja, koja na početku 21. veka osvaja svet.

Kvantna dijagnostika je u potpunosti u skladu sa filozofijom zdravlja centra Vivusmed – telo i duša se tretiraju kao celina, i kao integralni deo čovekovog okruženja, prirode, kosmosa. Istovremeno, ona priznaje i koristi moderne informacione tehnologije, znanja klasične medicine, savremene biofizike, fizike i biologije.

Umesto teorijskih objašnjenja, pokušaćemo ukratko da odgovorimo na najčešća pitanja, koja nam obično postavljaju zainteresovani.

KOJI JE CILJ KVANTNE DIJAGNOSTIKE?

Cilj kvantne dijagnostike je da se otkrije poremećaj u komunikaciji, odnosno prenosu informacija između ćelija, na molekularnom nivou, u fazi dok je još nevidljiv medicinskim aparatima. Problem kao takav može da traje dugo, da muči vaš organizam ili pojedine organe, i na kraju, ako se ne otkloni, pređe u bolest, koju tek tada lekar otkriva u laboratoriji, na ultrazvuku, magnetnoj rezonanci, ekg-u, rentgenu, skeneru…

kvantna dijagnostika

KAKO IZGLEDA KVANTNI PREGLED?

Svaka ćelija emituje elektromagnetne talase, koji su posledica normalne aktivnosti. Njih, na kvantnom pregledu, registruje aparat i beleži da li je došlo do odstupanja i narušavanja idealnog stanja. Sam pregled je udoban, prijatan i potpuno bezopasan. Pacijent sedi u fotelji i u rukama drži antene, a na ušima slušalice, na koje čuje zvuk. Na monitoru posmatra prikaz talasa određenih talasnih dužina i frekvencija, za pojedine organe. Važno je naglasiti da kroz antene i telo ne prolazi nikakva struja, pa na pregled mogu doći i osobe sa pejsmejkerom i implantima, veštačkim kukom, na primer. Praćenje traje oko pola sata, posle čega sledi analiza rezultata, pisanje opširnog izveštaja, objašnjenja i saveti koje daje lekar. Sve se završava za najviše dva sata.

ŠTA SE OTKRIVA NA KVANTNOM PREGLEDU?

Aparatom se detaljno može pregledati svaki organ, žlezde sa unutrašnjim lučenjem, sva tkiva, uključujući i krv. Talasi omogućavaju uvid u nedostatak pojedinih elemenata (vitamina, minerala, aminokiselina…). Princip je jednostavan – u odsustvu nekog minerala, na primer, pojedine žlezde se ponašaju na sasvim specifičan način, što se vidi na ćelijskom nivou. Kvantni pregled otkriva prisustvo bakterija, gljivica, parazita, virusa… na sličan način. Pored toga, i patogeni organizmi emituju talase koji se registruju. Posebno je zanimljivo što se na pregledu može proceniti prisustvo pesticida i drugih toksina, koji iz zagađene spoljašnje sredine dospevaju u organizam i zadržavaju se u njemu, trajno remeteći proces komunikacije između ćelija. Problemi na ćelijskom nivou imaju negativan uticaj na psihu. I obrnuto, upravo stres može izazvati zastoje u međućelijskoj razmeni informacija.

KOJE SU METODE KVANTNIH TRETMANA?

Kvantnim tretmanima se vrši korekcija elektomagnetnih talasa, koje registrujem od organizma a koji odstupaju od fiziološkog (funkcionalnog). Kada postoji i najmanji problem u nekom organu, karakteristike elektromagnetnih talasa tog organa su izmenjene.
Ovim tretmanima ih regulišemo, vraćamo u normalu a time regulišemo rad određenog organa. Tako se ceo organizam dovodi u balans. Tretmani su bezbolni, bezopasni i udobni za pacijenta. Broj tretmana se određuje nakon kvantnog pregleda.

KO OBAVLJA PREGLED U VIVUSMEDu?

U Vivusmedu, pregled obavlja dr Tatjana Lalić, lekar opšte medicine, diplomac Medicinskog fakulteta u Beogradu, licencirani lekar kvantne medicine i homeopatije, član Srpskog lekarskog društva. Specijalizaciju iz kvantne i biorezonantne medicine završila je u Moskvi, školu klasične homeopatije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, a viši nivo kvantne medicine i mikrotalasne rezonantne terapije pri Srpskom lekarskom društvu.

dr Tatjana Lalić

dr Tatjana Lalić

licencirani lekar kvantne medicine i homeopatije