dr Tatjana Lalić

lekar opšte medicine

Dr Tatjana Lalić, lekar opšte medicine. Medicinski fakultet završila je u Beogradu. Član je Srpskog lekarskog društva.
Nakon položenog državnog ispita znanje i iskustva je sticala u Hitnoj pomoći, Domovima zdravlja. Usavršavanje iz akupunkture je završila u Pekingu a iz kvantne medicine i homeopatije 1994god u Moskvi, gde je i živela.
Pri Srpskom lekarskom društvu završila je viši nivo kvantne medicine i mikrotalasne rezonantne terapije.

Kongresi i predavanja:
Učestvovala je na raznim kongresima u zemlji i inostranstvu.
Aktivna je i drži predavanja u Srpskom lekarskom društvu, sekcijama za homeopatiju, kvantnu medicinu i ECPD-u.
Govori ruski i engleski jezik.

dr Tatjana Lalić