SAZNAJTE

ZA KOJI POSAO STE ROĐENI?

Ako imate dilemu u koju školu ili fakultet da upišete dete, želite da menjate posao, a niste sigurni da li ćete napraviti pravi izbor, profesionalna orijentacija će vam pomoći da bolje upoznate lične sposobnosti i nedostatke, lakše donesete ispravnu odluku i zaštitite se od neprijatnosti, razočaranja i neuspeha.

Kvalitet života, nivo zadovoljstva i sreća u velikoj meri zavise i od toga da li se bavimo poslom koji nam odgovara. Zato treba ozbiljno i temeljno pristupiti izboru škole, fakulteta i buduće profesije. Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku upravo pri takvim izborima. U Vivusmed, diplomirani psiholog Eleonora Vlahović na osnovu dvedesetjednogodišnjeg iskustva objašnjava:

– Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka, kao što su izbor škole, fakulteta, promena profesije… Pomaže osobi da bolje upozna sebe i svoje karakteristike bitne za izbor budućeg zanimanja, da otkrije u čemu je najbolja, koliko je spremna da uloži napora za ostvarenje svojih ciljeva, njene navike, organizaciju rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne. Program obuhvata testiranja, savetovanje i informisanje.

KOME JE NAMENJENA

Profesionalna orijentacija namenjena je svima onima koji treba da donesu neku odluku. Može biti u pitanju izbor ili promena srednje škole, visoke škole, fakulteta, specijalizacija, potvrda profesionalnog izbora ili nemogućnosti da upišemo baš ono što želimo pa tražimo alternativno rešenje… Takođe, sve više dolaze ljudi koji žele da promene radno mesto u okviru iste struke, oni koji razmišljaju o prekvalifikaciji, započinjanju sopstvenog biznisa…

ŠTA OBUHVATA TESTIRANJE

Najpre se upoznajem s klijentom. Deca i mlađi uvek dolaze s roditeljem. Kroz razgovor prikupljam podatke o školskom uspehu, hobijima, porodici… koji su mi neophodni da bih mogla da napravim izbor testova. Testovi koji se zadaju u pismenoj formi namenjeni su utvrđivanju sposobnosti, interesovanja, motivacije, radnih navika i nekih karakteristika ličnosti koje su važne za profesionalni izbor (vođa, timski radnik, medijska ličnost, solo igrač, naučnik)… Nakon toga studiozno analiziram test i prezentujem kandidatu rezultate. Dajem preporuke koja škola ili fakultet nije dobar izbor, šta je najbolji izbor i koje su alternative, objašnjava Eleonora Vlahović.

IDEALNO VREME ZA TESTIRANJE

Dešava se da preambiciozan roditelj želi da dete počne s pripremama za fakultet u drugom razredu gimnazije. To je rano jer tada još nisu razvijena profesionalna interesovanja deteta. Takođe, ono će se u trećem i četvrtom razredu susresti s novim predmetima, što će mu možda otvoriti nove vidike, doći će do sazrevanja… Za decu koja se pripremaju za srednju školu najbolje je da rade test u osmom razredu. Sve više dolaze i stariji. Imala sam ljude koji su blizu pedesete godine, ali rade posao koji im ne odgovara, žele da ga promene ili su prinuđeni na to, kaže psiholog Eleonora Vlahović.

PRIMERI IZ PRAKSE

Najteža profesionalna orijentacija za mene je kada mi dođu deca koja su uspešna u učenju stranih jezika, matematike, idu u muzičku školu, interesuje ih ekologija… To su deca koja imaju veliki potencijal, ali često budu pogubljeni jer ne znaju u kojoj oblasti da se fokusiraju i koju školu da izaberu. Testom ih usmerim, otkrijem šta im najviše leži, koje su im sklonosti… Dešava se takođe da dete ima slab uspeh i ne može da upiše arhitekturu za koju ima interesovanje i ima sposobnosti, ali nema dovoljan prosek ocena za upis. Onda tražimo alternativu. Toliko je puno primera, svako dete je priča za sebe. U poslednje vreme se pojačava interesovanje mladih za forenziku. Kod jednog broja ima osnove za to jer forenzika je takva oblast da se radi timski, u tom timu imate hemičara, psihologa, pravnika, onog koje završio policijsku akademiju, lekara, patologa… različitih profila i onda mogu na osnovu podataka dobijenih testovima da preporučim koji deo tima ta osoba može da pokrije i da je usmerim.

PREVENCIJA PROBLEMA

Ima puno dece koja pred sam upis u srednju školu ili fakultet ne pokazuju interesovanje za bilo šta. To je jedna vrsta odbrane deteta i roditelj bez dileme tada treba da pomogne, ali ne da nametne. Posavetujem ih kako da deca sama donesu odluku, a ne da krive roditelje da mu je nešto nametnuto ili da upiše školu jer su svi drugari tamo… Za decu koja nemaju izgrađen stav, često savetujem opštu gimnaziju, čime se odlaže donošenje profesionalne odluke. Dobro urađena profesionalna orijentacija je vid prevencije budućih problema. Ako upišete dete u školu za koju nije, suočićete se s lošim uspehom, puno privatnih časova, odbojnošću, velikim brojem izostanaka, sukobima s roditeljima… Profesionalnom orijentacijom predupređujemo mnoge buduće probleme. Za to treba odvojiti vreme i novac, ali je to mala investicija za ono što ćete dobiti, zaključuje psiholog Eleonora Vlahović, konsultant u Vivusmed.

KAKO IZABRATI ZANIMANJE

Na pitanje čime treba da se rukovodimo i čemu da damo prednost pri izboru profesije, Eleonora Vlahović kaže – U Srbiji je dugo postojao nerealan odnos prema tome, prednost je davana onome što dete voli. I to treba sagledati, ali morate da uvažite i realnost. Pa ono što volite, a nije isplativo to neka bude hobi, a posao ćete tražiti po nečemu što vam odgovara ali je i kurentno na tržištu. Neophodno je uspostaviti ravnotežu vaših sposobnosti, individualnih karakteristika (da li ste timski igrač, lider, ne volite da radite na terenu…), ali se mora videti i gde se može obezbediti egzistencija.

POMOĆ ZA NEODLUČNE

Profesionalna orijentacija pruža odgovor na pitanja: – Kakva su moja profesionalna interesovanja, koje poslove bih mogao/la da obavljam? – Koje moje sposobnosti, potrebe, interesovanja taj posao zadovoljava? – Koju školu treba upisati i koji smer da bi se školovao/la za taj posao? – Da li je to realno, koje prepreke postoje (školski uspeh, ima li te škole u mom gradu, da li se traže posebni zdravstveni uslovi…)? – Ako je to nemoguće ostvariti, koje su mi alternative?

JELENA RANKOVIĆ – STIL MAGAZIN