Kako je tehnologija učinila da zdravstvena zaštita bude bezbednija i efikasnija

Kako je tehnologija učinila da zdravstvena zaštita bude bezbednija i efikasnija

Kada biste pitali prosečnog korisnika zdravstvene zaštite o tome kako je tehnologija uticala na industriju, verovatno biste čuli o futurističkim konceptima koje su do pre samo nekoliko godina bile nezamislive, poput korišćenja nanočestica za sprečavanje srčane insuficijencije ili mapiranja mozga putem virtuelne realnosti. Međutim, stvarnost je takva da je tehnološki napredak značajno poboljšao svaki aspekt zdravstvene zaštite – čak i pre nego što pacijent uopšte zatraži negu u zdravstvenoj ustanovi. Ovde ćemo pogledati četiri ključne komponente zdravstvene zaštite koje su brzo napredovale zahvaljujući tehnološkim inovacijama.

Prikupljanje informacija

Ukoliko želite da saznate informacije o ponašanju pacijenata, najčešće ćete biti ograničeni na dva načina prikupljanja podataka – samoprijavljivanje, koje nije pouzdano, ili često testiranje, koje može biti skupo i nezgodno.

Zahvaljujući sveprisutnosti pametnih telefona i nosivih uređaja kao što je Fitbit, sada je moguće daljinski pratiti i beležiti aktivnosti pacijenata i vitalne znakove bez potrebe za stalnim medicinskim nadzorom. To omogućava lekarima da pristupe objektivnim, pouzdanim podacima i donose informisane medicinske odluke.

Nosivi monitori mogu se koristiti za praćenje nivoa šećera u krvi kod pacijenata sa dijabetesom u realnom vremenu, što im omogućava bolju kontrolu bolesti. Starije osobe mogu duže ostati kod kuće umesto u staračkim domovima zahvaljujući ovim uređajima. Studije lekova mogu smanjiti troškove i neugodnosti kliničkih ispitivanja faze II. Neurolozi mogu lakše testirati Parkinsonovu bolest, a kliničari objektivnije procenjivati decu sa autizmom.

Dijagnoza

Dijagnoza se zasniva na stručnom mišljenju koje proizilazi iz dostupnih podataka. Međutim, ova metoda može biti greškama sklona, bilo da su u pitanju netačne procene pacijenata, pogrešno tumačenje podataka ili nedovoljna količina podataka.

Primena mašinskog učenja i veštačke inteligencije omogućava identifikovanje trendova u velikim skupovima podataka, što dovodi do bržih i preciznijih dijagnoza. Ovo omogućava efikasnije testiranje i uspešnije intervencije u lečenju pacijenata.

Primena algoritama mašinskog učenja omogućava identifikovanje hipotenzivnih događaja u toku operacije pre njihovog nastanka, sa visokom osetljivošću i specifičnošću od oko 90%. Takođe, primenom AI tehnologije, mamografi se mogu tumačiti 30 puta brže uz tačnost od 99%, a radiolozi mogu da koriste 3D prikaze prostate i lezija. Bolnički kreveti opremljeni senzorskom mrežom koriste se za smanjenje rizika od čireva od ležanja.

Lečenje

Tradicionalno, lečenje bi obično zahtevalo direktnu interakciju između lekara i pacijenta, što bi moglo dovesti do ljudske greške i neočekivanih komplikacija.

Sa tehnološkim napretkom, medicinski tretmani postali su manje rizični i više dostupni, a neki od njih čak mogu da spreče bolest, mada ni jedna intervencija ne može biti potpuno sigurna.


Različita tehnološka poboljšanja u medicini su učinila neke intervencije sigurnijim, dostupnijim i efikasnijim. Telemedicina omogućava daljinske medicinske intervencije, dok uređivanje gena CRISPR može popraviti genetske mutacije koje uzrokuju određena stanja. 3D štampa se može koristiti za štampanje vodiča i implanta za zamenu delova tela, a robotske ruke i kamere mogu pomoći u operacijama srca. Takođe, matične ćelije se mogu koristiti za zamenu oštećenih ćelija i testiranje novih lekova.

Kvantna analiza je oblast kvantne mehanike koja se bavi proučavanjem kvantnih sistema i njihovih svojstava, uključujući i primenu kvantnih algoritama u obradi informacija. Ona je postala značajna u oblasti računarstva jer se smatra da kvantni računari mogu izvršiti neke vrste računarskih zadataka mnogo brže nego klasični računari.

Unapređenje i izgradnja prakse


Primena analitike u zdravstvu može bolnicama pomoći u preciznom predviđanju prijema pacijenata, dok specijalizovane aplikacije za sigurnu razmenu tekstualnih poruka omogućavaju medicinskim radnicima da komuniciraju u skladu sa HIPAA propisima. Digitalizacija zdravstvenih kartona olakšava organizaciju i pristup podacima, a online recenzije pomažu u izgradnji reputacije u zajednici. Elektronski recepti smanjuju greške u doziranju, a praćenje medicinske opreme, uključujući invalidska kolica i defibrilatore, je olakšano korišćenjem sistema za lociranje u realnom vremenu.

Tehnologija je revolucionirala industriju zdravstvene zaštite, omogućavajući brže i preciznije dijagnoze, poboljšane tretmane i veću sigurnost pacijenata. Od kvantne dijagnostike do robotike, od telemedicine do analize podataka, tehnologija je promenila igru u zdravstvu i nastaviće da igra sve važniju ulogu u celoj industriji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *